Beste tennisvriend(in),

Het bestuur van T.C. De Schakel wenst u en uw familie een voorspoedig 2019!

INSCHRIJVINGEN

Vanaf dit jaar dienen we ook rekening te houden met de nieuwe privacy-regeling. Daarom vindt u op het inschrijvingsformulier een aantal extra opmerkingen en/of vragen.
Omwille van die reden dringen we er extra op aan het inschrijvingsformulier terug te bezorgen.

Elektronische terreinreservatie

Nieuwe leden kunnen de werkwijze hier nalezen.

Jeugdwerking (geboren in 2005 of later)

De bijzondere activiteiten voor de jeugdspelers worden bezorgd aan de ingeschreven leden die op het inschrijvingsformulier hebben aangegeven dat ze interesse hebben voor de lessen en/of het jeugdkampioenschap.
Belangrijk: Ook de jeugdleden die deelnemen aan of deelgenomen hebben aan de lessen wintertennis moeten zich inschrijven (en betalen) voor het zomerseizoen.
Men kan alleen deelnemen aan de activiteiten tijdens het (zomer-)seizoen (lessen, jeugdkampioenschap) indien men lid is van de vereniging. De inschrijving voor het (zomer-) seizoen gebeurt steeds via het algemeen secretariaat, ook voor jeugdleden.
Jeugdinterclub: Jeugdleden kunnen, indien er voldoende kandidaten zijn per categorie, meespelen in de jeugdinterclub. We stellen echter duidelijk dat in dat geval de ouders de spelers moeten vergezellen op de uitwedstrijden. Inschrijven voor jeugdinterclub is dus een engagement voor de jongeren en hun ouders.

Sleutels van het clubhuis

Wie toegang wenst tot het clubhuis zal een sleutel nodig hebben. Die sleutel kan u bekomen bij de secretaris. De sleutel wordt niet thuis bezorgd en niet opgestuurd. Hij kan alleen tegen contante betaling van de waarborg (25 Euro) verkregen worden bij de secretaris.
Misschien wenst u -al dan niet tijdelijk- de club te verlaten. In dat geval verwachten we van u dat u uw sleutel terugbezorgt aan het secretariaat, samen met een rekeningnummer. De waarborg wordt terugbetaald.

Het clubreglement

Het clubreglement verschijnt in het clubblad. U vindt het ook op de website!

De vriendenkring

Leden van de vriendenkring kunnen de evenementen van de club (receptie, tornooien, clubkampioenschap, barbecue, uitstappen,…) meemaken, maar spelen geen tennis en zijn niet verzekerd. Ze houden eraan de club moreel en financieel te steunen.
Indien uzelf tot de vriendenkring wil toetreden of in de vriendenkring wil blijven, of indien u personen in uw omgeving kent die lid zouden willen worden van de vriendenkring, dan kan u steeds contact nemen met een van de bestuursleden.
Een lid van de vriendenkring betaalt € 25.00 (per koppel) (te storten op nr. BE03 4724 3677 2184 Meensesteenweg 111/1) en zal daarvoor een fiscaal attest krijgen. Het is belangrijk dat u zorgt voor de juiste gegevens van de (rechts-)persoon waarop de factuur opgemaakt moet worden.

Clubblad en terreinsponsoring

We zoeken ook zowel terreinsponsors als sponsors voor ons clubblad. Leden die mogelijke sponsors kennen, kunnen contact opnemen met het secretariaat of met de voorzitter.

Namens het bestuur,
Jo Onraedt, voorzitter