Clubreglement
(Reglement van inwendige orde)

1. Het politiereglement:

Het politiereglement op het sportcentrum en op de tennisterreinen van de stad Izegem is integraal van toepassing op T.C. De Schakel. Het reglement wordt aangevuld met de bepalingen uit het beheerscontract van V.Z.W. De Schakel met V.Z.W. Sportcentrum Izegem.

2. Inschrijvingen:

3. Onderhoud van de gebouwen

4. Toegang tot het clubhuis en de terreinen.

5. Reglementering die verband houdt met de terreinen in gemalen baksteen.

6. Verlichting:

7. Reservaties:

8. Spelen met derden

Spelen met niet clubleden is in principe niet toegestaan. Het bestuur wil evenwel de mogelijkheid scheppen om uitzonderlijk met niet leden te spelen. Hieronder vindt u de voorwaarden:

9. Lessen

10. Verzekeringen

U bent pas verzekerd als u toegelaten wordt tot het reservatiesysteem.

11. Interclub

Leden aangesloten bij T.C. De Schakel kunnen deelnemen aan de interclubcompetitie. Hij/zij dient wel voor 15/1 aangesloten te zijn bij T.C. De Schakel.
Wie interclub wil spelen neemt contact op met de ploegverantwoordelijke van de categorie waarin hij/zij wil aan bod komen. De namen en telefoonnummers van de ploegverantwoordelijken vindt u terug in de brief aan de leden die in de loop van de maand januari wordt bezorgd.
De jeugdploegen spelen in ploegen van minimaal 3 spelers op zaterdagmorgen.

De heren 35, heren 45 en dames spelen in ploegen van minimaal 4 spelers op zaterdagnamiddag.
De heren spelen op zondagvoormiddag.
De heren 60 vrijdagnamiddag.

Wie interclub wil spelen moet voldoende beschikbaar zijn in de periode van de interclubcompetitie: half april tot eind mei.
Onvolledige opstellingen bij interclubwedstrijden hebben geldboetes tot gevolg. Het bestuur van T.C. De Schakel kan ploegen die door gebrek aan organisatie of afspraken boetes genereren, uitsluiten van verdere deelname aan de competitie.
Wie interclub wil spelen houdt rekening met de volgende afspraken:

12. Wintertennis

T.C De Schakel bezit geen indoor-terreinen. Indien er binnen Izegem mogelijkheden ontstaan, dan zullen alle leden daar tijdig van op de hoogte gebracht worden.
We hanteren de volgende criteria:

13. Aanvullende bepalingen

Namens het bestuur