Art. 1 : Alle deelnemers moeten in Izegem gedomicilieerd zijn of lid zijn van een Izegemse tennisclub (T.C. De Schakel of T.C. Isis).

Art. 2 : Er wordt gespeeld volgens het dubbelklassement van de VTV. De reeksen die worden ingericht zijn:

  • DD10, DD40
  • DG10, DG35, DG80
  • DH10, DH35, DH80

De toernooileiding behoudt zich het recht voor bij onvoldoende inschrijvingen een reeks te schrappen.

Art. 3 : 1 speler kan maximaal aan 2 reeksen deelnemen.

Art. 4 : De minimumleeftijd voor deelname bedraagt 14 jaar. De leeftijd die in aanmerking genomen wordt, is de leeftijd die de speler bereikt tijdens het lopende kalenderjaar.

Art. 5 : De inschrijvingen voor competities gebeuren schriftelijk of elektronisch en binnen de gestelde termijn. Het inschrijvingsgeld bedraagt 2,50 euro p.p.

Art. 6 : Inschrijving en deelname impliceren het zich onderwerpen aan de statuten en reglementen van de K.B.T.B. en Tennis Vlaanderen.

Art. 7 : Alle wedstrijden van alle categorieën worden naar 2 winnende sets gespeeld. In sets 1 en 2 van alle wedstrijden wordt bij een 6-6 stand het tiebreak systeem toegepast. De 3e set wordt vervangen door een Match Tiebreak (eerste ploeg die 10 punten behaalt met 2 punten verschil).

Art. 8 : Het wedstrijdprogramma wordt door de wedstrijdleiders bepaald.

Art. 9 : De wedstrijdleider spreekt de schrapping uit tegen elke speler die op normale wijze werd verwittigd, maar zich evenwel niet stipt bij hem aanbiedt bij de oproeping van zijn geplande wedstrijd.

Art. 10 : De wedstrijden worden gespeeld met eigen ballen. Indien er tussen de 4 spelers geen akkoord bereikt wordt over de ballen waarmee de wedstrijd wordt gespeeld, moet er gespeeld worden met ballen van de organiserende club. Deze dienen te worden aangekocht tegen de gangbare verkoopprijs.

Art. 11 : De finales worden gespeeld de 4de zaterdag van de maand september.

Art. 12 : Alle spelers die ingeschreven zijn moeten zich kunnen vrijmaken op de finaledag, op het finalemoment van hun reeks. Deze zijn:

  • 10u30: DH35, DG80
  • 14u00: DD40, DH10, DG10
  • 15u30: DD10, DH80, DG35

De finalemomenten kunnen gewijzigd worden met toestemming van alle betrokken finalisten en met goedkeuring van de toernooileiding.

Art. 13 : Indien supporters zich zodanig partijdig gedragen dat een wedstrijd op onredelijke wijze wordt gestoord of onderbroken, is de wedstrijdleider gemachtigd om in te grijpen.

Art. 14 : Tenniskledij is verplicht.