1. Hoe lid worden ? 
T.C. De Schakel is een club van en voor zijn leden. Lid worden kan via de app of website van Tennis Vlaanderen (www.tennisvlaanderen.be). Jouw lidmaatschap loopt telkens voor één kalenderjaar, het outdoor tennisseizoen loopt in principe van begin april tot eind oktober, mits de terreinen bespeelbaar zijn. Eens het seizoen gestart kan het lidgeld niet meer worden teruggevraagd. 
Door lid te worden verklaar je je akkoord met dit clubreglement. 
Het bestuur heeft het recht leden te weigeren of uit te sluiten indien ze de belangen van de club schenden / hebben geschonden. 

2. Hoe toegang tot de club krijgen ?
Ieder lid kan, tegen betaling van een waarborg (25 EUR), via het secretariaat een sleutel krijgen die toegang verleent tot de terreinen van de club en tot het sanitair blok van het clubhuis. Wanneer je niet langer lid bent, bezorg je de sleutel terug aan het secretariaat en krijg je de waarborg terug.Wie als laatste de terreinen verlaat, zorgt ervoor dat alle lichten uit zijn en sluit de deur van het clubhuis en de deur van de omheining.  

3. Hoe een terrein reserveren ?
Je kan als lid een terrein reserveren via Tennis Vlaanderen. Dit kan 14 dagen op voorhand en je kan onmiddellijk na het einde van de reservatie opnieuw reserveren. Elke reservatie gebeurt voor één uur en op één naam. Indien je reserveert, word je geacht zelf te spelen. Reserveren onder een andere naam is niet toegelaten. Gelieve elke reservatie die je niet opneemt onmiddellijk wissen, zodat andere spelers het terrein kunnen gebruiken.

4. Hoe voor onze gravelvelden zorgen ?
Onze velden zijn onze trots, help ons ze in topvorm te houden. 

  • Draag steeds tennisschoenen met vlakke zolen, geen schoenen met profiel.
  • Sleep na elke match de velden en hang de sleepnetten terug.
  • Sproei bij droog weer voor of na het spel de terreinen met ons besproeiingssysteem.
  • Speel niet bij en na zware regen, wanneer de terreinen nog glanzen of als er bij het stappen voetsporen in de gravel achterblijven.
  • Onze velden hebben verlichting, de lichten mogen echter niet onmiddellijk terug aangestoken worden wanneer ze gedoofd zijn of omgekeerd.

5. Hoe als lid spelen met mensen die (nog) geen lid zijn ?
Als clublid is het maximaal 3x per jaar toegestaan om te spelen met een niet-clublid om hem/haar op die manier te laten kennismaken met de club en dit buiten de piekuren (de piekuren zijn maandag t.e.m. donderdag van 18u tot 21u). Een niet-clublid mag op deze manier ook maximum 3x op onze club spelen.  Spelen met een niet-clublid dient op voorhand gemeld te worden via info@tcdeschakel.be en de vergoeding (10 EUR/uur) dient op voorhand betaald te worden op rekening van de club.
De gastspeler is enkel verzekerd indien hij/zij aangesloten is bij Tennis Vlaanderen.

6. Hoe lessen volgen ?
T.C. De Schakel biedt lessenreeksen aan, zowel voor jeugd als voor volwassenen, en dit via onze website.
Voor het volgen van de volwassenenlessen dien je lid te worden van de club, behalve voor de initiatielessen en de reeks beginners 1, waar je mits betaling van een meerprijs voor de verzekering ook als niet-lid kan aan deelnemen.
Wie jeugdlessen volgt, wordt automatisch als lid in de club ingeschreven. Wie al lid was, krijgt korting op de inschrijvingsprijs.
Op de terreinen van de club zijn enkel door de club en zijn trainers georganiseerde lessen toegestaan.

7.  Wat bij een ongeval of kwetsuur ?
De leden van de club zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen zodra ze door ons ingeschreven zijn bij Tennis Vlaanderen. Indien je slachtoffer wordt van een ongeval, neemt dan zo snel mogelijk contact op met het secretariaat via info@tcdeschakel.be  met vermelding van de naam van het lid, eventuele getuigen, de juiste omstandigheden van het ongeval en de aard van de kwetsuur. Het secretariaat zorgt dan voor de nodige papieren.
De club zelf kan uiteraard niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen veroorzaakt door haar leden noch voor verlies, diefstal of beschadiging van materiële zaken binnen de terrreinen en het clubhuis.

8. Wat bij inbreuken op dit reglement ?
Meestal volgt in eerste instantie een waarschuwing. In functie van de aard, de moedwilligheid en het eventueel herhaaldelijk karakter van de inbreuk, kan het bestuur eventueel ook overgaan tot een (tijdelijke) uitsluiting uit het reservatiesysteem of een schorsing als lid.

Voor alle vragen kan u contact nemen met het secretariaat.